parteneri

maie mare

Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană (M.A.I.E) este o organizaţie non-guvernamentală creată în anul 2012 cu scopul de a contribui la dezvoltarea armonioasă a României într-o societate bazată pe cunoaştere, creativitate, inovaţie şi respect pentru diversitate.

Prin implementarea de programe şi proiecte sustenabile în domeniile cultural, educaţional, social şi al participării civice, echipa M.A.I.E creează cadre ce susţin manifestarea principiilor şi valorilor europene şi promovează participarea activă la dezvoltarea societăţii civile. Conştientizarea şi promovarea diversităţii, precum şi întărirea dialogului intercultural reprezintă obiectivele asociaţiei care au dat naştere proiectului Noile minorităţi din municipiul Bucureşti.

Până în prezent, asociația M.A.I.E a derulat proiecte culturale îndreptate spre sprijinirea educaţiei culturale, promovarea şi protejarea patrimoniului cultural şi susţinerea creaţiei contemporane. În anul 2015, implementează proiecte din toate ariile sale de activitate, fiecare iniţiativă contribuind într-un mod specific la îndeplinirea scopului asociaţiei: O oră pentru Democraţie, Case Vii. Diversitatea culturală a spaţiilor de locuit din Bucureşti şi împrejurimi, Campus Creativ.

telemark mare

Telemark este un institut regional independent de cercetare din Norvegia, cu clienți și proiecte atât în ţară, cât și la nivel internațional. Ariile sale de competenţă includ derularea de studii şi cercetări în cinci domenii academice: (1) politici culturale, dezvoltare rurală și economică, (2) atractivitate regională, (3) organizare și finanțe publice locale, (4) sănătate (5) politici sociale. O parte dintre aceste cercetări au relevanță semnificativă la nivel internațional. Instituţia reuneşte aproximativ 30 de cercetători angajați. Clienții cu care lucrează sunt ministere, structuri regionale, municipalități, consilii regionale, companii și organizații din Norvegia. Institutul participă, de asemenea, în proiecte de cercetare la nivel european. Cercetările furnizate au un caracter aplicat prin îmbinarea cunoștințelor practice cu o înaltă calitate științifică. Rezultatele obţinute sunt diseminate și utilizate în societate, scopul lor fiind să conteze în comunitate, întrucât cunoașterea facilitează progresul.

Institutul Telemark este partener în proiectul Noile minorităţi din municipiul Bucureşti, în care va fi derulată o cercetare cu scopul de a examina experienţa migraţiei şi a traiului în Bucureşti a celor opt minorităţi selectate: franceză, britanică, turcă, libaneză, italiană, moldoveană, chineză, indiană. Designul şi implementarea cercetării sunt realizate cu sprijinul lui Christian Sorhaug, cercetător din partea Institutului Telemark, care se va implica în coordonarea acestei activităţi alături de echipa de cercetători români.