Christian Sørhaug

Christian Sørhaug este antropolog, cercetător la Institutul de Cercetare Telemark și la Universitatea din Oslo, Norvegia. Domeniile sale de interes sunt migrația, mediul, ecologia și dezvoltarea durabilă, sărăcia și inegalitatea socială, urbanismul și planificarea urbană. Este membru al Rețelei Norvegiene de Cercetare a Americii Latine. A publicat studii pe tema impactului migrației asupra comuntăților rurale din Norvegia.

Mariana Nițelea, reprezentant Ambasada Regală a Novegiei

Alina Constantinescu

Alina Constantinescu este coordonator proiecte în cadrul British Council România. Temele coordonate de ea sunt drepturile omului, incluziune socială, educație pentru democrație  și respect pentru diversitate.

Liviu Jicman

Liviu Jicman este vicepreședintele Institutului Cultural Român.

Irina Sandra Marin Cajal

Mircea Mocanu, Sef Misiune, Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul în România.

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este o organizație interguvernamentală. În România, OIM funcționează din anul 1992 și activează pentru asigurarea reglementării procesului migrator, promovând cooperarea internaţională în privinţa problemelor legate de migraţie, asistând în căutarea soluţiilor practice la problemele migraţiei şi acordând asistenţă umanitară categoriilor de migranţi defavorizate.

Virgil Ștefan Nițulescu

Rodica Precupețu

Rodica Precupețu lucrează la Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) încă de la crearea instituției, în 1997, după ce timp de mai mulți ani a fost redactor și analist la Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului. A contribuit la cele mai importante proiecte ale DRI, care au vizat construirea unei fațete noi a democrației din România de după 1989 – aceea a instituirii unui statut modern și civilizat pentru minoritățile naționale istorice, reprezentând peste 10% din populația României. Își dedică activitatea dezvoltării relațiilor DRI cu societatea civilă din toate zonele multietnice ale țării, inclusiv cu organizațiile minorităților.

Romina Matei

Romina Matei – absolventa a unui Master european în educația adulților din cadrul Universității de Vest Timișoara, este director de programe în cadrul Institutului Intercultural Timișoara (www.intercultural.ro)  Încă din anul 2009 a coordonat proiecte naționale care au avut ca și scop susținerii resortisanților tărilor terțe în România. În cadrul proiectelor implementate de către Institutul Intercultural Timișoara, s-a realizat un portal de informații pentru migranții din România – www.migrant.ro, s-a generat în cinci cele mai relevante orașe din România un mecanism local de consultate între migranți, autorități publice și organizații neguvernamentale, s-a publicat o revistă Migrant în România și s-au pus bazele rețelei naționale de mediatori interculturali.  Paralel cu munca pentru integrarea migranților din România, din 2008 până în prezent, coordonează proiecte naționale și internaționale care vizează drepturile omului, susținerea comunităților de romi din România și implicarea tinerilor în viața comunității. De asemenea a fost implicată și la nivel european în lucru cu tinerii, fiind membru în Consiliu Director al rețelei europene pentru integrarea socială a tinerilor provenind din medii dezavantajate, Youth Express Network (www.y-e-n.net).

Vintilă Mihăilescu

Vintilă Mihăilescu este profesor universitar doctor şi directorul Departamentului de Sociologie a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. A fost visiting professor la numeroase universităţi şi centre de studii avansate din Franţa, Elveţia, Germania, Belgia, Canada, Ungaria şi Bulgaria.  Din 2005 până în 2010 a fost directorul Muzeului Țăranului Român. În 2006 a fost decorat de Preşedintele României pentru serviciile aduse culturii române.

Răzvan Dumitru

Monica Stroe

Monica Stroe a absolvit un master în Nationalism Studies la Central European University Budapesta și este doctor în sociologie din 2012. A beneficiat de burse și stagii de formare la Goldsmiths College (University of London), Universitatea din Perugia (Italia), Universite Libre Bruxelles, Observatoire des Politiques Culturelles Grenoble, Universitatea din Trieste (Italia).

Bogdan Iancu

Bogdan Iancu este lector universitar doctor la Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi cercetător la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. În 2011 a obținut titlul de doctor în antropologie și etnologie la Universita degli Studi di Perugia. Este autor si editor al unor volume de specialitate precum “Dobrogea. Identități și crize” (coord. Paideia 2009), “La masă cu oamenii Deltei. O cartografiere a practicilor gastronomice(coord. împreună cu Monica Stroe. Coresi. 2012).

Radu Umbreș

Radu Umbreș este doctor în antropologie socială al University College din Londra.  A ținut cursuri și seminarii în cadrul Universității din București, al University College London, al Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative, și al Ecole Normale Superieure. Este autorul unei cărți despre antreprenoriat si migrație în România rurală (Lumen 2007), precum și a unor articole și capitole în cărți editate

Victoria Cojocariu

Victoria Cojocariu este coordonatoare de proiecte în cadrul Centrului Pentru Inovare Publică, o organizație neguvernamentală care, începând cu 2016, continuă proiectele și inițiativele Departamentului de Politici Publice ale Fundației pentru o Societate Deschisă din România. Victoria este absolventă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității București, unde a urmat și un master în cercetare sociologică. În ultimii cinci ani Victoria a fost implicată în activitățile de cercetare, dar și de management, ale proiectelor Fundației pentru o Societate Deschisă pe tema migrației, cetățeniei și a educației. În cadrul Forumului Diversității Culturale, Victoria va prezenta rezultatele unei cercetări multianuale pe care a coordonat-o și care a analizat percepția imigranților de către societatea românească.

Bogdan Preda

Lucrează în domeniul asistenței solicitanților de azil și beneficiarilor protecției internaționale (refugiați / persoane cu protecție subsidiară) din anul 2010.

Din 2013 este consilier de integrare pentru Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR), facilitând accesul beneficiarilor protecției internaționale la documente, educație, servicii medicale, servicii și beneficii sociale, rezidență pe termen lung și cetățenia română. În același timp, înteprinde activități de lobby și advocacy în scopul îmbunătățirii legislației din domeniul integrării sau din domeniile conexe.

Iris Alexe

Iris Alexe este în prezent Președinta Asociației Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și consultant independent și colaboratoare la mai multe instituții și organizații naționale și internaționale. Deține o experiență profesională vastă în cercetare și analiza de politici publice, management de proiecte și accesare de fonduri europene. Este autoarea și coordonatoarea unor studii și cercetări care acoperă domenii precum: migrația și dezvoltarea, migrația românilor pentru muncă, integrarea imigranților, fenomenul traficului de persoane și integrarea persoanelor traficate, repatrierea voluntară, incluziunea socială și participarea grupurilor vulnerabile la piața muncii. Iris Alexe este Expert Național reprezentând Romania în cadrul Independent Network of Labour Migration and Integration Experts (www.labourmigration.eu) și Expert Național în cadrul EU Inclusion Strategies Group al Rețelei Europene Anti-Sărăcie (EAPN).

Angelica Marinescu

Angelica Helena Marinescu este asistent universitar dr. în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, unde predă cursuri de comunicare interetnică și interculturală (seminarii), ș.a. Este inițiatoare și organizatoare, împreună cu Iuliana Nălățan (Timișoara), a Festivalului culturii indiene ”Namaste India” (din 2010), organizat în colaborare cu Ambasada Indiei la București și Ministerul Turismului Indian.

Ian Tilling

Cătălina Murariu

Cătălina Murariu a studiat Științe Politice, Sociologie și actualmente este doctorand în Științele Educației și formator certificat. În calitate de formator, consultant și de coordonator programe educație, a dezvoltat și coordonat cursuri, formări și materiale educaționale, inclusiv cursuri opționale (curriculum la decizia școlii) nivel gimnaziu și liceu.