forum

 

În perioada 14-15 aprilie 2016, Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană organizează Forumul Diversității Culturale, un eveniment ce aduce în prim plan importanța diversității ca (re)sursă în dezvoltare și invită reprezentanții minorităților noi și vechi, specialiști în domeniului cultural, relații internaționale, migrație, educație, reprezențanți ai autorităților publice și publicul larg să ia parte la discuții și să descopere modul în care diferite culturi au transformat orașul în care trăim.

Evenimentul are loc la ARCUB Gabroveni.

Sesiunile plenare și workshop-urile organizate în cadru Forumului Diversității Culturale urmăresc trei direcții generale:

  1.  Prezentarea modului în care minoritățile naționale au influențat dezvoltarea culturii române
  2.  Conștientizarea impactului cetățenilor străini stabiliți în ultimii 25 de ani în București;
  3.  Dezbaterea provocărilor actuale la nivelul multiculturalității Uniunii Europene

Print

ZIUA 1

DIVERSITATEA CULTURALĂ EUROPEANĂ

În ultimele decenii, Europa s-a schimbat din punct de vedere cultural prin libertatea de mișcare a cetățenilor, care aleg să se stabilească în alte țări. Adaptarea în noua țară depinde și de un dialog intercultural bine conturat, înțelegere și respect pentru cultura celuilalt. În același timp, păstrarea identității culturale este influențată de activitatea institutelor culturale, care reprezintă o poartă de legătură cu țara de origine.

MINORITĂȚI VECHI ȘI NOI

Minoritățile istorice au influențat semnificativ cultura și tradițiile românești, aspect sesizabil printr-o analiză succintă a obiceiurilor, bucătăriei, limbajului, portului tradițional,  al artei și literaturii autohtone. Procesul de integrare al minorităților merge în paralel cu evoluția culturală autohtonă, contribuind semnificativ la formarea unor noi tradiții, obiceiuri și chiar limbaj. Procesul este lent, dar relațiile interculturale actuale sunt evidente, diversitatea culturală fiind influențată de prezența noilor minorități.

DIVERSITATEA CULTURALĂ A BUCUREȘTIULUI – (RE)SURSĂ PENTRU DEZVOLTARE
Identitatea orașului, vitalitatea, imaginea și chiar reinventarea sa se datorează tuturor locuitorilor, inclusiv celor mai noi dintre ei. Diversitatea de care ne bucurăm astăzi în București este aportul cetățenilor străini stabiliți aici după anii 90, care prin exprimarea culturii originare și împletirea acesteia cu valorile românești redau un peisaj insolit, admirat de localnici și primitor pentru străini.

ZIUA 2

INTEGRAREA STRĂINILOR ÎN SOCIETATEA BUCUREȘTEANĂ

În contextul european îngrijorător pentru multe state, nu putem ignora problematica refugiaților și provocările ce țin de integrarea corectă în noile societăți europene.  Prezentările incluse în acest worshop urmăresc identificarea, conștientizarea și informarea cu privire la provocările integrării imigranților și refugiaților în societatea românească.  Workshop-ul va oferi atât o privire de ansamblu asupra acestei problematici, cât și particularizarea unor dificultăți sau a unor povești de succes. 

BUCUREȘTIUL ȘI ALTE CULTURI
Trebuie să admitem că ultimii 25 de ani au schimbat semnificativ fața culturală a orașului. Aportul cetățenilor străini stabiliți aici după anii 90 nu poate fi negat. Mecanismul de armonizare a culturilor străine cu cea locală au transformat Bucureștiul într-o capitală cosmopolită, dinamică, primitoare, ce oferă șanse tuturor, nu discriminează, se reinventează, se adapteaze și devine un bun exemplu de integrare și asimilare a diversității.

EDUCAȚIA PENTRU DIVERSITATEA CULTURALĂ

Ținând cont de experiența asociației MAIE în domeniu, o componentă importantă a proiectului Noile minorități din municipiul București a fost cea educativă. Pe parcursul a cinci luni, 170 de elevi de liceu au participat la atelierele creative realizate în cadrul proiectului. În cadrul forumului va fi prezentat studiu privind impactul acestor ateliere în promovarea toleranței și stimularea dialogului intercultural și vor fi vernisate operele realizate de participanți. În același timp, va fi lansat Îndrumarul de educație pentru diversitate, bazat pe filmul documentar Sunetele Bucureștiului.