Consiliul Britanic Bucureşti Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 14, Bucureşti Telefon/Fax: 037.412.52.00 E-mail: contact@britishcouncil.ro Website: https://www.britishcouncil.ro/ Organizație internațională a Marii Britanii pentru relații culturale și oportunități educaționale, își desfășoară activitatea în Romania din anul 1938, în prezent existând centre în orașele București, Cluj-Napoca și Iași. Oferă beneficiarilor activităţi pentru dezvoltarea cunoștințelor de limbă engleză, participarea la programe de artă, educație…


Parteneri media

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României