Acest Ghid oferă profesorilor o colecție de activități pe care le pot folosi pentru a le facilita elevilor o mai bună cunoaștere a propriului oraș sau sat, din perspectiva minorităților naționale, a prezenței și influenței acestora.

Ghidul poate fi folosit pentru un proiect educațional de sine stătător, sau poate fi integrat într-o
diversitate de contexte, de la dirigenție la istorie, la activități pentru Școala altfel sau școli de vară. Ghidul are un carcter transdisciplinar prin ancorarea în istorie, arte, antropologie, științe sociale, studii culturale.

Ghidul este structurat în 6 teme principale care acoperă istoria și cultura minorităților naționale reprezentative din localitate. Temele sunt parcurse cu ajutorul uneia sau mai multor activități complexe ce presupun documentare, învățare prin experiență, creație artistică și reprezentare. Activitățile din Ghid sunt valabile pentru orice tip de localitate și orice minoritate, deoarece acestea stimulează cercetarea. Pentru 4 orașe multiculturale – Brăila, Brașov, București, Drobeta Turnu Severin – există anexe realizate de profesori și elevi din respectivele localități și editate de autorii Ghidului. Aceste anexe pot fi folosite ca atare în cele 4 orașe și pot reprezenta un exemplu pentru alte localități în care va fi folosit Ghidul.

Cu excepția primei și ultimei teme, cu rol de evaluare și de creare a cadrului, celelalte teme din Ghid presupun activități de teren, de cercetare și explorare a localității (explorarea orizontului local). În Cuprins, activitățile de teren sunt marcate cu un semn distinctiv. Prin aceste ieșiri, elevii devin mai conștienți de locurile familiare și de influențele minorităților asupra feței și vieții orașului. În plus, elevii dezvoltă abilități specifice precum spiritul de observație, atenția, capacitatea de a face asocieri, capacitatea de analiză, abilitățile de comunicare etc După ieșirile de pe teren, urmează activități de interior (în clasă sau alt loc desemnat pentru acest proiect) care pun în valoare informațiile și observațiile de pe teren. Aceste activități sunt concepute să fie cât mai interactive și să implice participarea elevilor, prin creație artistică, prezentări, sinteze, discuții. La finalul fiecărei activități, fie de teren fie de interior, recomandăm organizarea unei discuții de reflecție.

Pentru organizarea proiectului, poate fi utilă formarea unei echipe interdisciplinare de profesori – aceștia pot avea un aport mai mare în anumite activități și contribuie la gestionarea grupului în ieșirile de pe teren. Locul de derulare a activităților de interior poate fi sala de clasă, dar și un alt spațiu neconvențional, inclusiv în afara școlii ex. un centru cultural al unei minorități. O variantă ar fi să stabiliți un loc de întâlnire pentru ieșirile pe teren. În ceea ce privește materialele necesare, recomandările făcute în descrierea activităților pot fi respectate ad litteram, dar activitățile pot fi și adaptate în funcție de materialele și contextul fiecăruia.

Autorii Ghidului consideră aceste activități ca fiind surse de inspirație pentru profesori și încurajează creativitatea pentru adaptarea activităților sau chiar introducerea unora noi. De asemenea, autorii ar fi încântați să primească impresii legate de activități și eventuale sugestii de îmbunătățire.

Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului “Imaginile României. Ateliere creative despre diversitate” este realizat de Asociația MAIE, în parteneriat cu Colegiul Național „Gheorghe Țițeica din Drobeta Turnu Severin, Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil din Brașov, Liceul Teoretic „Mihail Sebastian din Brăila și Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gh. Airinei” din București. Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.