Diversitatea culturală va fi prezentată elevilor de liceu prin intermediul metodelor nonformale ca jocul de rol, discuții de grup, proiectarea filmului Sunetele Bucureștiului, exerciții de improvizație, photovoice, excursii în diferite spații care reflectă particularitățile diferitelor culturi, studii de caz și prezentări cu particularitățile diferitelor culturi, precum și cu artiști/ creatori reprezentativi pentru aceste culturi. Ținând cont de timpul relativ scurt, elevii vor lucra în echipă astfel încât să se poată documenta asupra unui număr cât mai mare de culturi, pe care apoi le vor prezenta restul grupului.

După dezvoltarea cunoștiințelor despre reprezentanții culturilor străine care locuiesc în România, elevii vor avea ocazia să experimenteze aceste culturi prin intermediul excursiilor în diferite spații ale culturilor străine. Participanții vor avea la dispoziție un aparat foto profesionist pentru a realiza fotografiile. Metoda folosită pentru a prezenta diversitatea culturală este PhotoVoice-ul. Prin PhotoVoice fiecare participant vorbește cu ajutorul fotografiilor pe care le face chiar el/ea. Fotografiile pot fi însoțite de câteva cuvinte care să povestească ce a văzut autorul în momentul când a făcut poza. Este o metoda performativă participativă care presupune implicarea directă a spectatorului în experiența propusă, prin parcurgerea unui traseu alcătuit dintr-o succesiune de momente dezvoltate în general pe o anumită temă. Acest proces interactiv produce o schimbare în modul de reprezentare a realității și de percepție a propriei perceptii.

Atelierele vor avea loc la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații Gh.Airinei, în perioada septembrie – noiembrie 2017.