Atelierele se vor desfășura pe parcursul a şapte saptamani, in perioada septembrie – noiembrie 2017.  Vor fi realizate minim 7 sesiuni în cadrul atelierelor. Atelierele vor fi susţinute de profesori (lb. romînă, istorie, educaţie civică) şi vor avea caracterul unei ore facultative, fiind incluse în afara orelor elevilor.

Prin intermediul atelierelor, elevii de liceu vor descoperi istoria și impactul minorităților naționale pornind de la crearea României Mari, aportul și tranformările generate de noile grupuri etnice începând cu anul 1989, precum și provocările generate de integrarea migranților și refugiaților.

În același timp, instrumentul educativ creat în cadrul proiectului va fi diseminat în rândul profesorilor și reprezentanților organizațiilor nonguvernamentale interesate de educația interculturală prin intermediul evenimentelor organizate în cadrul proiectului și prin intermediul transmiterii prin poștă către inspectoratele școlare din țară.  Mai mult, metodele culturale și artistice propuse în cadrul acestui proiect pot fi utilizate și în cadrul altor activități educaționale desfășurate de grupul țintă.