Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană caută profesionişti cu experienţă în cultură şi educaţie în domeniile teatru, arte vizuale, film şi fotografie pentru a participa în calitate de formatori ai atelierelor creative organizate în cadrul proiectului „Noile minorităţi din municipiul Bucureşti”.

Proiectul este implementat în perioada aprilie 2015 – aprilie 2016 în parteneriat cu Institutul Telemark din Norvegia şi are drept scop sprijinirea dialogului intercultural dintre bucureșteni și grupurile de minorități stabilite în București în ultimele două decenii.

Deoarece credem cu tărie că educaţia reprezintă un pilon important pentru înţelegerea diversităţii culturale, în proiect organizăm ateliere de teatru, arte vizuale, film şi fotografie care vor stimula creativitatea şi dialogul intercultural în rândul elevilor de liceu din Bucureşti ce provin atât din comunităţi de migranţi, cât şi din populaţia majoritară.

Despre atelierele creative:

 • perioada: noiembrie 2015 – martie 2016

 • număr total de ateliere: 8 ateliere – 2 ateliere de teatru, 2 ateliere de film, 2 ateliere de fotografie, 2 ateliere de arte vizuale

 • format: 6 sesiuni/atelier

 • beneficiari: 20 elevi de liceu/atelier

 • loc de desfăşurare: Bucureşti

 • rezultate aşteptate:

minim 8  scurtmetraje realizate de participanții la atelierele de film;
minim 120  fotografii realizate de participanții la atelierele de fotografie;
minim 4 piese de teatru realizate de participanții la atelierele de teatru;
minim 40 picturi/schițe realizate de participanții la atelierele de arte vizuale

 • exemple de teme recomandate: relaţia adolescenţilor cu oraşul Bucureşti, cultura, identitatea şi experienţa integrării adolescenţilor proveniţi din grupuri de migranţi venite în Bucureşti în ultimii 20 de ani, dialog intercultural, înţelegerea şi acceptarea diferenţelor culturale, relaţia minoritate-majoritate şi identitate-alteritate. 

Despre formatori:

 • nr. de formatori:

3 formatori/ateliere teatru;
3 formatori/ateliere film;
2 formatori/ateliere arte vizuale;
2 formatori/ateliere fotografie

 • Cerințe minime:

experienţă de minim 3 ani în domeniu;
experienţă de minim 1 an ca formator în activităţi de educaţie non-formală prin activități artistice;
minim 2 experienţe de formare adresate adolescenţilor şi/sau tinerilor; 

 • Fiecare formator va avea un contract de drepturi de autor şi va susţine 2 ateliere.

 • Durată contract: 72h/ 2 ateliere (concept, pregătire materiale, susţinere şi consultanţă pentru participanţi în realizarea produselor atelierelor). Remunerația totală a unui formator este de 5.ooo de lei brut (contract de drepturi de autor).

Atribuţiile formatorilor:

 • elaborarea conceptului atelierelor în funcţie de particularităţile grupului ţintă şi a suportului de curs ce va fi distribuit participanţilor la ateliere;

 • selectarea metodelor adecvate şi a materialelor corespunzătoare ce vor fi utilizate în cadrul atelierelor

 • stabilirea formatului atelierelor şi facilitarea formării pentru două grupe;

 • oferirea de consultanţă individuală şi de grup participanţilor după finalizarea sesiunilor de lucru până la realizarea produsului final;

Pentru conceperea şi susţinerea atelierelor invităm profesionişti cu experienţă în cultură şi educaţie să ne trimită până la data de 26 octombrie 2015 un dosar de aplicaţie pe adresa contact@newminorities.com. Fiecare candidat va specifica în subiectul e-mailului transmis tipul de atelier pentru care aplică (ex: Dosar de aplicaţie formator atelier teatru sau Dosar de aplicaţie formator atelier film).

Dosarele de aplicaţie vor conţine:

 1. CV;

 2. Scrisoare de intenţie din care să reiasă punctele tari, precum și abordarea şi metodele de educaţie propuse pentru realizarea activităților de formare; 

Proiectul „Noile minorităţi din municipiul Bucureşti” este finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul Romaniei.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.


Parteneri media

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României