Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană caută doi fotografi profesionişti cu experienţă în activităţi de formare şi educaţie non-formală care să conceapă şi să susţină două ateliere de fotografie adresate elevilor de liceu din Bucureşti.

Atelierele sunt organizate în cadrul proiectului „Noile minorităţi din municipiul Bucureşti”, implementat în perioada aprilie 2015 – aprilie 2016 cu scopul de a sprijini dialogul intercultural dintre bucureșteni și grupurile de minorități stabilite în București în ultimele două decenii.

Cele 2 ateliere de fotografie se vor derula în perioada ianuarie – martie 2016 şi vor stimula creativitatea şi dialogul intercultural în rândul elevilor de liceu români şi de alte naţionalităţi ce locuiesc în Bucureşti.

Fiecare atelier va fi organizat în 6 sesiuni de lucru şi va avea ca beneficiari 20 de elevi de liceu. La finalul activităţilor vor rezulta minim 120 de fotografii realizate de participanţi care vor fi expuse în şcoli, galerii şi spaţii non-convenţionale din Bucureşti.

Exemple de teme recomandate în cadrul atelierelor: relaţia adolescenţilor cu oraşul Bucureşti, cultura, identitatea şi experienţa integrării adolescenţilor proveniţi din grupuri de migranţi venite în Bucureşti în ultimii 20 de ani, dialog intercultural, înţelegerea şi acceptarea diferenţelor culturale, relaţia minoritate-majoritate şi identitate-alteritate. 

Cerințe minime formatori:

– experienţă de minim 2 ani în domeniul fotografiei;

– experienţă de minim 1 an ca formator în activităţi de educaţie non-formală în domeniul fotografiei;

Fiecare formator va avea un contract de drepturi de autor şi va susţine 2 ateliere.

  • Durată contract: 72h/2 ateliere (concept, pregătire materiale, susţinere şi consultanţă pentru participanţi în realizarea produselor atelierelor). Remunerația totală a fiecărui formator este de 5.ooo de lei brut.

Atribuţiile celor 2 formatori:

  • elaborarea conceptului atelierelor în funcţie de particularităţile grupului ţintă şi a suportului de curs ce va fi distribuit participanţilor la ateliere;

  • selectarea metodelor adecvate şi a materialelor corespunzătoare ce vor fi utilizate în cadrul atelierelor;

  • stabilirea formatului atelierelor şi facilitarea formării pentru două grupe;

  • oferirea de consultanţă individuală şi de grup participanţilor după finalizarea sesiunilor de lucru până la realizarea produsului final;

Pentru conceperea şi susţinerea atelierelor de fotografie invităm profesionişti din domeniu  să ne trimită până la data de 15 decembrie 2015 un dosar de aplicaţie pe adresa contact@newminorities.com. Dosarul va conţine CV-ul şi o scrisoare de intenţie din care să reiasă punctele tari, precum și abordarea şi metodele de educaţie propuse pentru realizarea activităților de formare din cadrul celor două ateliere de fotografie.

Proiectul „Noile minorităţi din municipiul Bucureşti” este finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.


Parteneri media

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României